Category: Соопштение

С О О П Ш Т Е Н И Е

Им се соопштува на учениците и вработените во училиштето, дека по повод Велигденските празници нема…